Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Accommodation - Kieliekrankie Wilderness Camp, Kgalagadi ParkS Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Accommodation - Solitaire Country LodgeS Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Brown Hyena, Kgalagadi ParkS
Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Cape fur Seals, Cape Cross, Skeleton Coast ParkS Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Caracal, Kgalagadi ParkS Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Leopard, Kgalagadi ParkS
Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Sossusvlei area, Namib-Naukluft ParkS Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Sunset near SolitaireS Tour 48 - Kgalagadi - Namib - Etosha - Zebras, Etosha ParkS
  Tour 48: 11 Day Kgalagadi - Namib Desert & Etosha Tour (click here to go back to website)