Tour 05 - Kgalagadi Birding - Accommodation -  Twee Rivieren ChaletS Tour 05 - Kgalagadi Birding - Accommodation - Sunset over Klipkolk DamS Tour 05 - Kgalagadi Birding - Giant Eagle Owl in Nossob CampS
Tour 05 - Kgalagadi Birding - Kori BustardS Tour 05 - Kgalagadi Birding - Lillac-breasted RollerS Tour 05 - Kgalagadi Birding - Marshall EagleS
Tour 05 - Kgalagadi Birding - Pygmy FalconS Tour 05 - Kgalagadi Birding - Secretary BirdS Tour 05 - Kgalagadi Birding - Sociable Weaver NestS
  Tour 05: 5 Day Kgalagadi Birding Tour (click here to go back to website)